GC Investment

Zarząd Spółki:
- Marcin Paterek - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
- Tomasz Przeradzki – Przewodniczący
- Wojciech Szota – Sekretarz RN
- Tadeusz Pulter - Członek RN
- Tadeusz Biedzki – Członek RN
- Krzysztof Płachta – Członek RN

Akcjonariat:
- Kapitał zakładowy: 32 438 184 PLN
- Wartość nominalna akcji: 1,00 PLN
- Ilość akcji: 32 438 184 sztuki

Akcjonariusze:
1. Tomasz Przeradzki – 2 225 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (6,86%).
2. MGJ Inwestycje Sp. z o.o. – 4 372 873 akcje (13,48%).
3. Tadeusz Biedzki – 7 431 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D (22,91%).
4. MG Centrum Sp. z o.o. – 6 725 423 akcje zwykłe na okaziciela serii C (20,73%).
5. Jan Szmidt – 3 857 193 akcje (11,89%).
6. Pozostali akcjonariusze – 7 826 695 akcji (24,13%).

Newsletter dla inwestorów

Relacja z Debiutu

Masz pytania? Zadzwoń! 32 603 85 70

Aktualne wyniki

PapierGCI / PLGCINV00011
Data 2018-01-23
Min
Max
Kurs odniesienia 0.01
Start 08:30:00
Stop 17:30:00